fbpx

Komplet knjiga Srpska narodna književnost 1 – 5

Težina 1,83 kg
Autor:

Grupa autora

Pismo:

Ćirilica

Obim:

2320 str.

Povez:

Tvrd

Format:

125mm x 175mm

Napomena:

Šiveno, Zlatotisak

4.400,00 RSD5.500,00 RSD Sa PDV-om (-20%)

100 na zalihama

Komplet knjiga Srpska narodna književnost 1 – 5

Usmeno stvaralaštvo predstavlja sintezu narodne književnosti, istorije, običaja, kulture, verovanja i uopšte pogleda na svet. Sinkretizam usmenog kolektivnog stvaralaštva protkan mislima i delima nadarenih, zapaženih individualnih stvaralaca predstavlja ono osnovno, primarno, esencijalno znanje naše srpske književnosti.

Jedna od prvih najznačajnijih ličnosti – Vuk Stefanović Karadžić čini osnovu učenja našeg jezika i književnosti. Od najranijih dana školovanja, počev od osnovne, srednje škole, preko fakulteta i čitavog čovekovog života. Zabeleživši mnoštvo pesama od nadarenih pevača i pripovedača, sačuvao ih je od zaborava i omogućio dalje čitanje i prenošenje kroz vekove i generacije.

Komplet knjiga Srpska narodna književnost 1 – 5 sadrži sledeća dela:
SRPSKE NARODNE EPSKE PESME

Narodne epske pesme podeljene su prema ciklusima koji su uglavnom određeni istorijskim razdobljima kojima se bave. One su nešto čemu se čovek stalno vraća. U njima su opevani junački podvizi naših predaka i predstavljaju osobenu pesničku povesnicu i podstrekač za dalju borbu kroz život.

Pored epskih pesama koje opevaju istorijske događaje, megdane, epske junake predstavljaju kao heroje nadzemaljske snage i čojstva, postoje i lirsko-epske vrste, ili kako ih je Vuk nazvao pesme „na međi” jer sadrže i lirske i epske elemente. Među njima posebno se ističu narodne balade. U njima junaci ginu za ljubav, za razliku od epskih junaka koji svoje živote gube za čast i poštenje. Balade su izuzetno emotivne i karakteriše ih tragičan završetak.

Ukoliko želite da prelistate nekoliko strana knjige Srpske narodne epske pesme kliknite OVDE.

SRPSKE NARODNE LIRSKE PESME

Pošto su većinu lirskih pesama pevale žene, Vuk ih je nazvao „ženskim” pesmama. One obiluju osećanjima i razmišljanjima naših predaka još od pre nekoliko vekova. Sve što je čovek doživljavao, osećao, o čemu je mislio i šta ga je mučilo narodni pevač je oblikovao i dočarao u narodnim lirskim pesmama.

U prošlosti narod se uz pesmu smejao i plakao, slavio i obeležavao praznike. Uz pesmu se veselio i uspavljivao, obavljao poslove na njivi, prizivao kišu…

Narodne lirske pesme spadaju u grupu najstarijih narodnih pesama koje opisuju svet u kojem su čovek i priroda povezani u jedinstveni, magijski svet dodola, koleda, vila, neobičnih paganskih obreda i običaja, kao i čovekov strah od natprirodnih bića i pojava i njegovu nemoć da im se suprotstavi.

Ukoliko želite da prelistate nekoliko strana knjige Srpske narodne lirske pesme kliknite OVDE.

SRPSKE NARODNE BAJKE

Narodne bajke predstavljaju deo usmene književnosti protkane natprirodnim situacijama, događajima i bićima koji se istovremeno mešaju sa stvarnošću, pa je ponekad teško utvrditi granicu. Vuk Stefanović Karadžić ih je nazvao „ženskim pričama ili gatkama”. Bajke su vremenski i prostorno neodređene, i ne može se precizno odrediti ni vreme ni mesto radnje. Često u sebi sadrže elemente starih mitova, kao i obeležja društveno-istorijske sredine u kojima se radnja dešava.

U bajci se nižu napete, neočekivane epizode, kako bi došlo do srećnog kraja. Samim tim radnja u bajkama je uglavnom simetrična.

U ovu zbirku, bajke su unete na autentičnom jeziku, onako kako su izvorno zabeležene, s namerom da se približi duh vremena u kome su nastajale i prikaže raznolikost i „živost” narodnog jezika, kao i bogatstvo različitih dijalekata. Urađene su samo ispravke u pogledu pravopisa i tehničkog uređenja teksta.

Ukoliko želite da prelistate nekoliko strana knjige Srpske narodne bajke kliknite OVDE.

SRPSKE NARODNE PRIPOVETKE I ŠALJIVE PRIČE

Narodne pripovetke po svojoj tematici slične su narodnim bajkama, lišene fantastičnih elemenata. U njima se priča o snalažljivosti pojedinaca u raznim životnim situacijama.

Šaljiva narodna priča je pripovetka koja opisuje nekakav smešan događaj. Vuk Karadžić ih je svrstao u „muške” jer se u njima pripoveda o nečemu što se dogodilo ili bi moglo biti.

Srpske narodne pripovetke i šaljive priče smatraju se kolektivnom narodnom tvorevinom. Nastale su davno u prošlosti kada sam čovek nije umeo da objasni mnoštvo prirodnih pojava koje je ponekad povezivao sa natprirodnim i paranormalnim pojavama.

Priče i pripovetke su u ovu zbirku unete na autentičnom jeziku, onako kako su izvorno zabeležene, s namerom da se približi duh vremena u kome su nastajale i prikaže raznolikost i „živost” narodnog jezika, kao i bogatstvo različitih dijalekata.

Ukoliko želite da prelistate nekoliko strana knjige Srpske narodne pripovetke i šaljive priče kliknite OVDE.

SRPSKE NARODNE UMOTVORINE – Knjiga poslovica, izreka, zagonetki i pitalica

Ovo je knjiga u kojoj je sakupljeno blago srpske narodne usmene tradicije, koje je nastajalo i čuvalo se vekovima. Najveću zahvalnost što se narodne umotvorine nisu izgubile u tmini minulih vremena dugujemo usmenim pripovedačima koji su, kao čuvari i glasnici kolektivne svesti naroda, sa kolena na koleno, prenosili mudrosti vekova. Ne manja zasluga za očuvanje naših narodnih mudrosti pripada i najvećem sakupljaču svega što ima veze sa narodnim usmenim stvaralaštvom – Vuku Stefanoviću Karadžiću. Neumornim radom, posvećujući svoj život ovom cilju on je skupio i objavio najveći deo narodnih umotvorina, a sve urađeno posle njega samo je mala dopuna njegovom radu. Deo Vukovog rada nalazi se i na stranicama ove knjige.

Ukoliko želite da prelistate nekoliko strana knjige Srpske narodne umotovorine kliknite OVDE.

Meni

Srpska narodna književnost Komplet knjiga

Komplet knjiga Srpska narodna književnost 1 - 5

4.400,00 RSD5.500,00 RSD Sa PDV-om (-20%)

Dodaj u korpu