Komplet knjiga Srpska narodna književnost 1 – 5

Autor:

Grupa autora

Pismo:

Ćirilica

Povez:

Tvrd

Format:

125mm x 175mm

Napomena:

Šiveno, Zlatotisak

3.168,00 RSD3.960,00 RSD Sa PDV-om (-20%)

Na stanju

Compare
Podeli preko:

Komplet knjiga Srpska narodna književnost 1 – 5

Usmeno stvaralaštvo predstavlja sintezu narodne književnosti, istorije, običaja, kulture, verovanja i uopšte pogleda na svet. Sinkretizam usmenog kolektivnog stvaralaštva protkan mislima i delima nadarenih, zapaženih individualnih stvaralaca predstavlja ono osnovno, primarno, esencijalno znanje naše srpske književnosti.

Jedna od prvih najznačajnijih ličnosti – Vuk Stefanović Karadžić čini osnovu učenja našeg jezika i književnosti. Od najranijih dana školovanja, počev od osnovne, srednje škole, preko fakulteta i čitavog čovekovog života. Zabeleživši mnoštvo pesama od nadarenih pevača i pripovedača, sačuvao ih je od zaborava i omogućio dalje čitanje i prenošenje kroz vekove i generacije.

Komplet knjiga Srpska narodna književnost 1 – 5 sadrži sledeća dela:
SRPSKE NARODNE EPSKE PESME

Narodne epske pesme podeljene su prema ciklusima koji su uglavnom određeni istorijskim razdobljima kojima se bave. One su nešto čemu se čovek stalno vraća. U njima su opevani junački podvizi naših predaka i predstavljaju osobenu pesničku povesnicu i podstrekač za dalju borbu kroz život.

Pored epskih pesama koje opevaju istorijske događaje, megdane, epske junake predstavljaju kao heroje nadzemaljske snage i čojstva, postoje i lirsko-epske vrste, ili kako ih je Vuk nazvao pesme „na međi” jer sadrže i lirske i epske elemente. Među njima posebno se ističu narodne balade. U njima junaci ginu za ljubav, za razliku od epskih junaka koji svoje živote gube za čast i poštenje. Balade su izuzetno emotivne i karakteriše ih tragičan završetak.

SRPSKE NARODNE LIRSKE PESME

Pošto su većinu lirskih pesama pevale žene, Vuk ih je nazvao „ženskim” pesmama. One obiluju osećanjima i razmišljanjima naših predaka još od pre nekoliko vekova. Sve što je čovek doživljavao, osećao, o čemu je mislio i šta ga je mučilo narodni pevač je oblikovao i dočarao u narodnim lirskim pesmama.

U prošlosti narod se uz pesmu smejao i plakao, slavio i obeležavao praznike. Uz pesmu se veselio i uspavljivao, obavljao poslove na njivi, prizivao kišu…

Narodne lirske pesme spadaju u grupu najstarijih narodnih pesama koje opisuju svet u kojem su čovek i priroda povezani u jedinstveni, magijski svet dodola, koleda, vila, neobičnih paganskih obreda i običaja, kao i čovekov strah od natprirodnih bića i pojava i njegovu nemoć da im se suprotstavi.

SRPSKE NARODNE BAJKE

Narodne bajke predstavljaju deo usmene književnosti protkane natprirodnim situacijama, događajima i bićima koji se istovremeno mešaju sa stvarnošću, pa je ponekad teško utvrditi granicu. Vuk Stefanović Karadžić ih je nazvao „ženskim pričama ili gatkama”. Bajke su vremenski i prostorno neodređene, i ne može se precizno odrediti ni vreme ni mesto radnje. Često u sebi sadrže elemente starih mitova, kao i obeležja društveno-istorijske sredine u kojima se radnja dešava.

U bajci se nižu napete, neočekivane epizode, kako bi došlo do srećnog kraja. Samim tim radnja u bajkama je uglavnom simetrična.

U ovu zbirku, bajke su unete na autentičnom jeziku, onako kako su izvorno zabeležene, s namerom da se približi duh vremena u kome su nastajale i prikaže raznolikost i „živost” narodnog jezika, kao i bogatstvo različitih dijalekata. Urađene su samo ispravke u pogledu pravopisa i tehničkog uređenja teksta.

SRPSKE NARODNE PRIPOVETKE I ŠALJIVE PRIČE

Narodne pripovetke po svojoj tematici slične su narodnim bajkama, lišene fantastičnih elemenata. U njima se priča o snalažljivosti pojedinaca u raznim životnim situacijama.

Šaljiva narodna priča je pripovetka koja opisuje nekakav smešan događaj. Vuk Karadžić ih je svrstao u „muške” jer se u njima pripoveda o nečemu što se dogodilo ili bi moglo biti.

Srpske narodne pripovetke i šaljive priče smatraju se kolektivnom narodnom tvorevinom. Nastale su davno u prošlosti kada sam čovek nije umeo da objasni mnoštvo prirodnih pojava koje je ponekad povezivao sa natprirodnim i paranormalnim pojavama.

Priče i pripovetke su u ovu zbirku unete na autentičnom jeziku, onako kako su izvorno zabeležene, s namerom da se približi duh vremena u kome su nastajale i prikaže raznolikost i „živost” narodnog jezika, kao i bogatstvo različitih dijalekata.

SRPSKE NARODNE UMOTVORINE – Knjiga poslovica, izreka, zagonetki i pitalica

Ovo je knjiga u kojoj je sakupljeno blago srpske narodne usmene tradicije, koje je nastajalo i čuvalo se vekovima. Najveću zahvalnost što se narodne umotvorine nisu izgubile u tmini minulih vremena dugujemo usmenim pripovedačima koji su, kao čuvari i glasnici kolektivne svesti naroda, sa kolena na koleno, prenosili mudrosti vekova. Ne manja zasluga za očuvanje naših narodnih mudrosti pripada i najvećem sakupljaču svega što ima veze sa narodnim usmenim stvaralaštvom – Vuku Stefanoviću Karadžiću. Neumornim radom, posvećujući svoj život ovom cilju on je skupio i objavio najveći deo narodnih umotvorina, a sve urađeno posle njega samo je mala dopuna njegovom radu. Deo Vukovog rada nalazi se i na stranicama ove knjige.

 

Meni

Komplet knjiga Srpska narodna književnost 1 - 5

Komplet knjiga Srpska narodna književnost 1 - 5

3.168,00 RSD3.960,00 RSD Sa PDV-om (-20%)

Dodaj u korpu